IMG 4316

We wtorek, 10 października 2023 roku, odbyło się spotkanie Prezydium Rady Rodziców z opiekunami i przedstawicielami szkolnych agend.

Rozmawiano o działalności poszczególnych kół i klubów, ich planach na przyszłość oraz o przydziale środków finansowych z Rady Rodziców. Podkreślono, jak istotne jest budowanie świadomości tworzenia społeczności szkolnej jako wspólnoty a także, jak ważna jest informacja dotycząca zwrotu środków z Rady Rodziców do uczniów. Każda wpłata rodzica na Radę Rodziców wraca do ucznia w postaci m.in.:
-dofinansowania do konkursów i olimpiad
-dofinansowania wyjazdów na zawody sportowe
-dofinansowania obozu integracyjnego
-do tworzenia przyjaznej przestrzeni szkolnej –strefy relaksu
-zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły
-zakupu strojów sportowych
-dofinansowania poszczególnych agend

W spotkaniu uczestniczyli :
Przewodnicząca Rady Rodziców - Urszula Skrzypiec
Zastępca - Stanisław Parafiniuk
Skarbnik - Wioleta Andrzejkiewicz-Kopciuch
Sekretarz - Katarzyna Świerszcz-Dobosz
Wicedyrektorka II LO – Katarzyna Płaszczewska oraz przedstawiciele szkolnych agend.