Przyjmowanie interesantów w sprawie wniosków i skarg przez Dyrektora lub Wicedyrektora II LO odbywa się w poniedziałki od godz. 8:00 do 12:00.