22 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego, która odbyła się na sali posiedzeń Rady Miasta Lublin w miejskim ratuszu. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, zaznajomienie uczniów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji jak również aktywizacja młodych ludzi oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.

26 maja 2024 r. w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Eurostop" z wizytą w Parlamencie Europejskim w Brukseli (16.04.2024)

Przedstawiciele SKE „EUROSTOP” wzięli udział w kolejnej już edycji Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego, która odbyła się 13 grudnia 2023 roku w sali obrad Rady Miasta UM Lublin.

Członkowie SKE „EUROSTOP” z II LO wzięli udział w XXIII Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka, który odbył się w Lublinie.

20 września 2023 roku członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROSTOP odwiedzili Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce z siedzibą w Warszawie, gdzie wcielili się w posłów do Parlamentu Europejskiego dzięki interaktywnej grze fabularnej.