Tradycją jest, że w dniu Świętego Mikołaja w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie odbywają się Mikołajkowe Marsze na Orientacje, których organizatorem jest SKKT "Azymut". Nie inaczej było w tym roku.

W dniach 17-18 listopada 2023 roku SKKT Azymut, działający w II LO w Lubartowie, zorganizował XVIII edycję Nocnych Marszów na Orientację. Tym razem impreza odbyła się w Lisowie, a bazą i schronieniem dla młodzieży i opiekunów był budynek Gminnej Biblioteki Publicznej.

7 listopada br. odbyło się zebranie opiekunów i przedstawicieli SKKT "Azymut". Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom organizacyjnym oraz planom na najbliższe tygodnie.

W dniach 22-23 września 2023 roku SKKT Azymut, działający w II LO w Lubartowie, zorganizował XVII edycję Nocnych Marszów na Orientację w Zawieprzycach.

Dnia 14.09.2023 odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym 2023/2024 zebranie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Azymut”. Celem spotkania był wybór nowego zarządu oraz przedstawienie planu pracy na nadchodzący rok.

Tuż u progu wakacji, w atmosferze letniej przygody kończącej trudy całorocznej nauki, w dniach 11-19 czerwca 2023 r. członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Azymut” z II LO wyruszyli w podróż po Europie, by zwiedzić najbardziej znane i pełne czaru zakątki Francji, Hiszpanii oraz Monako.