logo napis duze

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie jest szkołą prowadzoną przez Gminę Miasto Lubartów i obecnie zajmuje kompleks budynków przy ul. Lubelskiej 68. Dyrektorem szkoły jest pan Rafał Wrotkowski, natomiast funkcję wicedyrektora pełni pani Katarzyna Płaszczewska.

Dbamy o jak najwyższe wyniki naszych uczniów. 

Wyniki matur

wyniki matura
 
2023 - 97%, 
2022 - 97,2%, 2021 - 94,50%, 2020 - 95,80%,
2019 - 100%, 2018 - 97%, 2017 - 97%,
2016 - 97%, 2015 - 97%, 2014 - 96,81%,
2013 - 100%, 2012 - 100%, 2011 - 99,4%,
2010 - 99,5%, 2009 - 98%, 2008 - 99,5%.
 

22 oddziały - 554 uczniów

W bieżącym roku szkolnym w 22 oddziałach uczy się 554 uczniów, którzy tworzą cztery klasy pierwsze, jedenaście drugich, cztery trzecie i cztery czwarte. 

We wrześniu 2023 r. utworzono cztery klasy pierwsze, do których uczęszczają absolwenci szkół podstawowych.

Klasy pierwsze:

klasa A: politechniczna; rozszerzenia programowe: matematyka, fizyka

klasa B: medyczna; rozszerzenia programowe: biologia, chemia

klasa C: humanistyczna; rozszerzenia programowe: język polski, język angielski, historia

klasa D: ekonomiczna; rozszerzenia programowe: matematyka, geografia

51 nauczycieli

Z uczniami obecnie pracuje 51 nauczycieli, w tym: 43 dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 początkujący.

W szkole funkcjonują: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, współpracuje ze środowiskiem.

Od swojego powstania (1994 r.) placówka jest postrzegana pozytywnie przez społeczność Lubartowa i okolic. Stopniowo wzrasta ilość jej uczniów - od trzech oddziałów klas pierwszych w 1994 r., do siedmiu w roku 2002. W grudniu 2002 r. Komisja Oświaty Rady Miasta Lubartowa po analizie pracy szkoły wysoko oceniła jej działalność. W roku 2003 Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadziło mierzenie jakości pracy szkoły. Według raportu z 23 maja 2003 r. szkoła została oceniona bardzo dobrze. We wrześniu 2004 r. szkoła była wizytowana przez pracowników MENiS oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. W wyniku kontroli nie zgłoszono zastrzeżeń do jej pracy. 

W dniach 07.03.2013 – 18.03.2013 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził badanie dotyczące dwóch obszarów pracy szkoły – Efektów i Zarządzania.

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez II LO wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009. Szkoła zgodnie z jego treścią może spełnić wymagania na pięciu poziomach: E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania; D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania; C – średni stopień; B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania oraz A – bardzo wysoki stopień.

W wyniku dogłębnej analizy efektów i zarządzania szkołą, zespół ewaluatorów uznał, iż w trzech przypadkach II LO spełnia wymaganie na poziomie wysokim B, a aż w czterech liceum sięgnęło po najwyższy wynik A. Na ten rewelacyjny efekt wizytacji pracowała cała społeczność naszej szkoły.

Oferujemy:

 • przyjazne relacje w społeczności szkolnej,
 • bezpieczeństwo - monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • halę sportową, nowoczesny kompleks boisk,
 • szkolna TV,
 • Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego,
 • bibliotekę,
 • pracownię informatyczną, pracownie przedmiotowe, szkolne radio, barek, stołówkę,
 • fachową pomoc pedagoga szkolnego, pielęgniarki oraz psychologa,
 • różne koła zainteresowań, od fizycznego przez muzyczne, po teatralne,
 • możliwość pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza (w roku 2009 zostaliśmy, jako jedna z 6 w Polsce, Szkołą Humanitarną), Klubie Europejskim "EUROSTOP", SKKT "Azymut", kole teatralnym SCENA 44, szkolnej telewizji FLESZ II LO
 • możliwość organizacji zajęć w ramach patronatów wyższych uczelni: SGH, WAT, UMCS, SGGW, UEK w Krakowie, WWSI w Warszawie
 • wymiany zagraniczne, m.in. Ukraina, Francja, Niemcy, Estonia, Litwa w ramach programów europejskich, np. Comenius,
 • od kilku lat dzięki współpracy z organizacją AIESEC w szkole goszczą studenci z innych krajów m.in. Wietnamu, Chin, Kamerunu, Egiptu, Indonezji
 • dzięki prężnie działającym komisjom stypendialnym wielu uczniów objętych jest programami pomocowymi dla uczniów wybitnie zdolnych, wielu uczniów objętych jest także nauczaniem indywidualnym,
 • ciekawe tradycje i miłe zwyczaje, m.in.: szczęśliwy numerek, koncerty, kawiarnia poetów, obóz integracyjny dla klas pierwszych,
 • wyjazd do Teatru Narodowego dla klas drugich,
 • dogodną lokalizację umożliwiającą szybki dojazd do szkoły;
 • zdawalność matury na poziomie najlepszych szkół województwa;
 • Nasi absolwenci studiują na najbardziej renomowanych uczelniach w kraju i za granicą m. in.: SGH, SGGW, UMCS, KUL, UW, UJ,PWST Łódź, PW, PL, UM, THE ROBERT GORDON UNIVERSITY (Szkocja);
 • lekcje w godzinach 8.00-15.50.


Najwyższa pozycja w rankingu

W Rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej z 2010 r. II LO jest na najwyższej pozycji ze wszystkich szkół z całego Powiatu Lubartowskiego. Zdawalność Matury 2010 sięgnęła 99,5%, co także jest najlepszą notą w powiecie.

W Rankingu Perspektyw II LO trzykrotnie zostało wyróżnione SREBRNĄ TARCZĄ w 2019, 2020, 2021 oraz pięciokrotnie BRĄZOWĄ TARCZĄ w 2014, 2015, 2016, 2017, 2022.

perspektywy all

W Rankingu Kuriera Lubelskiego o "Złotą Tarczę" nasze liceum zajmuje od kilku już lat najwyższe miejsca w Powiecie Lubartowskim i plasuje się w pierwszej piętnastce województwa. Ranking ten jest wszechstronny, bada zarówno wyniki matur jak i pracę dla środowiska.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów PERSPEKTYWY 2019 II LO zdobyło tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2019 oraz zostało jedną z 200 Szkół Olimpijskich 2019. Ponadto nasza szkoła na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowała się na bardzo wysokim 16 miejscu!


Nasze Tytuły

Tytuł specjalny „Grand Prix – Lider Innowacji” 2022
„Szkoła Lider Innowacji" 2017, 2018, 2020, 2022
„Nauczyciel - Lider Innowacji" 2022
„Uczeń – Lider Innowacji” 2017, 2018
„Szkoła Olimpijska 2019”
„Bezpieczna Szkoła"
„Aktywna Szkoła"
„Szkoła Łowców Talentów"
„Szkoła Humanitarna"

Osiągnięcia

Laureaci etapów centralnych olimpiad z matematyki, fizyki, informatyki, j. łacińskiego, lingwistyki matematycznej, biologii i wiedzy o rodzinie, o Diamentowy Indeks AGH z fizyki i matematyki oraz Indeks SGGW na Wydział Ekonomiczny,

Finaliści etapów centralnych olimpiad: z chemii, historii, j. polskiego, ekologii, o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

Laureaci etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,

Laureaci etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu "Wiedza biletem do Brukseli",

Laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów językowych, m.in. Festiwali Szekspirowskich oraz "Deutsch macht SpaB",

Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży,

Pierwsze miejsce w województwie w konkursach „Alfik” matematyczny, "Matematyka bez granic" czy Matmix,

Najwyższe miejsca w województwie w Tenisie Stołowym chłopców indywidualnie i zespołowo,

Puchar Europy w Taekwon-do.


Czekamy na Ciebie!