Początek - rok 1994

II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie rozpoczęło pracę dnia 27 czerwca 1994 r. o godz. 1000, kiedy to 84 absolwentów klas VIII ze szkół podstawowych Lubartowa i okolic przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Tadeusz Trąbka, a funkcję wicedyrektora pełniła pani Janina Zabielska.

szkola

Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2004 r. było czteroletnią szkołą ponadpodstawową z klasami o profilach: ogólnym, matematyczno - informatycznym, matematyczno - fizycznym, biologiczno - chemicznym, humanistycznym.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lubartowie

Historycznym dla szkoły dniem był 1 września 1994 r. (godz. 1200), bowiem wtedy po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek dla uczniów trzech klas pierwszych II LO, które rozpoczęło działalność wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lubartowie.

Zajęcia lekcyjne odbywały się w pracowniach i klasopracowniach SP nr 3. Dnia 14 września 1995 r. uczniowie II LO otrzymali do dyspozycji nowocześnie urządzoną pracownię komputerową.

Nadanie imienia

16 lutego 1996 r., na Sesji Rady Miejskiej, radni postanowili nadać Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Lubartowie imię Piotra Firleja. Uroczystość odbyła się dnia 16 maja 1996 r. i była ukoronowanie wielomiesięcznych przygotowań. Z tej okazji rodzice uczniów ufundowali szkole sztandar, który został przekazany dyrektorowi szkoły i młodzieży.

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

W związku z wdrożeniem reformy oświaty ZSO nr 1 zakończyło swoją działalność dnia 31 sierpnia 1999 r., natomiast od 1 września 1999 r. rozpoczęło pracę jako samodzielna placówka - II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie.

W wyniku kolejnej reformy edukacji, od dnia 1 września 2002 r. czteroletnie liceum zostało przekształcone w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną.

10 października 2014 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie obchodziło swoje XX-lecie. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, następnie w murach szkoły zgromadzili się gospodarze i ważni goście, w tym władze miasta Lubartów, byli dyrektorzy placówki, dawni nauczyciele i absolwenci, którzy tworzyli historię II LO.

Zmiana siedziby szkoły

W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubartów, z dniem 1 września 2017 r. II LO zmieniło swoją siedzibę. Szkoła została przeniesiona do kompleksu budynków po Gimnazjum nr 2 przy ul. Lubelskiej 68, dzięki czemu odłączyła się od Szkoły Podstawowej nr 3 i zyskała samodzielność.


Od roku szkolnego 2019/2020 II LO rozpoczął się nabór do czteroletniego liceum dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową i po raz ostatni przyjęło na okres trzech lat uczniów kończących 3-letnie gimnazjum, które zgodnie z Reformą z 2017 r. uległo wygaszaniu.

 

DYREKTORZY II LO

2013 – do dziś – mgr Halina Zdunek

2008 – 2013 – mgr Radosław Borzęcki

2000 – 2008 – mgr Krystyna Mazurek

1999 – 2000 – mgr Ryszard Gierach

1996 – 1999 – mgr Marian Bober

1994 – 1996 – mgr Tadeusz Trąbka


WICEDYREKTORZY II LO

2013 – do dziś – mgr Teresa Rojek

2008 – 2013 – mgr Halina Zdunek

2005 – 2008 – mgr Radosław Borzęcki

2000 – 2005 – mgr Janina Zabielska

1999 – 2000 – mgr Jolanta Prokopowicz

1994 – 1999 – mgr Janina Zabielska