Każdego roku SCENA44 - grupa teatralna działająca w naszej szkole – organizuje specjalny casting, na którym uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalno – recytatorskie i tym samym dołączyć do zespołu. Taki przegląd miał miejsce w ostatni czwartek.

casting

Scena 44 zaprasza na casting!

Scena44, grupa teatralna działająca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, została wyróżniona podczas 45. edycji Sceny Młodych, Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Młodzieży.

Przyszła wiosna a wraz z nią premiery, nad którymi SCENA44 pracowała bardzo intensywnie przez długie zimowe miesiące. Najpierw 19. marca na Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim wystawiliśmy spektakl „Makbet Redivivus”, a niecały tydzień później 23. marca w Lubartowskim Ośrodku Kultury przedstawienie pt. „Wojna nie ma w sobie nic z teatru”.