Prezydium Rady Rodziców II LO w Lubartowie w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca - Urszula Skrzypiec
Zastępca - Stanisław Parafiniuk
Skarbnik - Wioleta Andrzejkiewicz-Kopciuch
Sekretarz - Katarzyna Świerszcz-Dobosz
Członek - Beata Hanuszek.
Komisja skrutacyjna: Wojciech Bielawski, Magdalena Markiewicz-Paprocka
Komisja rewizyjna: Małgorzata Kusyk, Agnieszka Krasucka

Prezydium Rady Rodziców ustaliło dobrowolną składkę w wysokości 100,00 zł. Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców: 17 8707 0006 0014 4065 3000 0001

rada rodziców conv

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: