polsko wgierska wymiana modziey w ii lo 6 20230328 1959908853

W minionym tygodniu (20-25.03.2023 r.) II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie gościło grupę młodzieży z Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium w Koszeg na Węgrzech. Uczniowie realizowali projekt finansowany ze środków Grupy Wyszehradzkiej pt. „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”.

Wizyta była efektem współpracy, która rozpoczęła się jesienią 2022 roku, kiedy to młodzież z II LO wybrała się Węgry, aby omówić założenia projektu i przygotować zasady dalszych działań. Efektem miało być przygotowanie przedstawienia teatralnego w oparciu o prozę Swietłany Aleksijewicz. I to zadanie udało się osiągnąć.

Węgrzy przyjechali do Lubartowa późnym wieczorem 20 marca, a więc konkretne działania zaplanowano na następny dzień. Od rana uczniowie z Koszeg przebywali w II LO, gdzie przywitani zostali przez dyrektora placówki. Oprócz spotkania projektowego, na którym omówiono harmonogram ich pobytu w Polsce, rozegrano także mecz siatkówki, który miał na celu lepsze zintegrowanie obu grup. Po południu młodzież węgierska i polska uczestniczyła w grze terenowej, poznając przestrzeń i zabytki Lubartowa. Środa przyniosła poranną próbę w Lubartowskim Ośrodku Kultury, podczas której wypracowano szczegóły przedstawienia. Po południu goście z Węgier wybrali się do Kozłówki, aby zwiedzić ten niezwykły zabytek. Czwartek okazał się równie pracowity. Najpierw wizyta w Urzędzie Miasta i spotkanie z burmistrzem Panem Krzysztofem Paśnikiem, następnie seria prób i wieczorem prezentacja projektowego spektaklu. Ostatni dzień Węgrzy spędzili w Lublinie, zwiedzając Majdanek i Stare Miasto. Po południu w budynku II LO podsumowano działania projektowe, a w sobotę rano uczniowie z Węgier udali się w długą podróż do Koszeg.

W projekcie ze strony polskiej wzięli udział następujący uczniowie: Marika Kapciak, Sara Bartkowicz, Oliwia Mazurek, Karolina Lipka, Karolina Markiewicz (IIIB), Aleksandra Wierzchoń, Iga Szczepańska, Wiktoria Ondra, Lena Mitruk, Aleksandra Sabat, Kacper Zagajski, Maciej Ciołecki (IIIC), Małgorzata Urban, Monika Mitura (IIA). Opiekę nad grupą sprawowali: Pani Małgorzata Machnikowska i Pan Rafał Wrotkowski. Zespół bardzo serdecznie dziękuje Panu Marcinowi Świderkowi za pomoc przy organizacji zajęć sportowych, Panu Przemysławowi Oniszczukowi za pouczającą i przejmującą opowieść podczas zwiedzania muzeum na Majdanku, pracownikom Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a w szczególności Panom Tomaszowi Baranowskiemu i Łukaszowi Studzińskiemu za pomoc przy realizacji spektaklu oraz Paniom Dyrektorkom II LO – Halinie Zdunek i Teresie Rojek za wszelkie wsparcie w trakcie wszystkich działań projektowych.