Szanowni Rodzice,

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł. Prosimy o wpłatę na konto Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonać również w bibliotece szkolnej. 

Bank Spółdzielczy w Lubartowie 17 8707 0006 0014 4065 3000 0001

NIP 714-16-77-234

skadki