Prezydium Rady Rodziców II LO w Lubartowie w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca - Urszula Skrzypiec

Zastępca - Stanisław Parafiniuk

Skarbnik - Wioleta Andrzejkiewicz-Kopciuch

Sekretarz - Katarzyna Świerszcz-Dobosz

Członek - Beata Hanuszek

Komisja skrutacyjna: Wojciech Bielawski, Magdalena Markiewicz-Paprocka

Komisja rewizyjna: Małgorzata Kusyk, Agnieszka Krasucka

 rada_rodziców_conv.jpg

 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: