image0

Protokół z Wyborów do Samorządu Uczniowskiego II LO.