IMG 20231212 104127

12 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie odbyły się warsztaty dla dziewcząt z klas I, II i III pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zachowania ryzykowne. Profilaktyka, diagnoza, interwencja”. Przeprowadził je doktor Marcin Bednarczyk z Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych w Radomiu.

Pan doktor na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz interwencją związaną z przemocą, w tym z przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie. Jest on autorem wielu publikacji na powyższe tematy. Prowadzi liczne wykłady, szkolenia, spotkania oraz zajęcia dla profesjonalistów, rodziców i uczniów.

W czasie warsztatów dr Bednarczyk rozmawiał z dziewczętami na temat zagrożeń w sieci. Mówił o tym, że młody człowiek nie jest w stanie właściwie oszacować ryzyka związanego z zawieraniem za pośrednictwem internetu znajomości z nieznanymi osobami, ponieważ nie posiada doświadczeń pozwalających na taką ocenę. Sprawia to, że jest on narażony na wiele niebezpieczeństw występujących w cyberprzestrzeni.

Jednym z nich jest seksting, który zagraża szczególnie osobom w wieku dojrzewania. Sekstingiem nazywamy zjawisko udostępniania intymnych zdjęć i filmów w internecie – najczęściej w wiadomościach prywatnych i na czatach różnych portali – a także przez telefon.

Dlaczego to niebezpieczne? Wysyłane treści mogą być użyte przez odbiorców w dowolny sposób, a także przekazywane dalej. Mogą stać się narzędziem cyberprzemocy: szantażu czy zastraszania osoby, która się na nich znajduje. Mogą również zostać udostępnione publicznie bez zgody tejże osoby.
Kolejnym groźnym zjawiskiem jest uwodzenie w sieci. Uwodzenie on-line to proces, w którym osoba dorosła, za pośrednictwem internetu lub telefonu, buduje relację z młodym człowiekiem w celu wykorzystania seksualnego, w tym również prezentowania materiałów pornograficznych, wyłudzania intymnych zdjęć, zmuszania do rejestrowania nagrań o charakterze seksualnym czy do kontaktu seksualnego podczas spotkania. Nowe technologie ułatwiają sprawcom zbudowanie z dzieckiem bliskiej, intymnej relacji bez wiedzy rodziców.

Doktor Bednarczyk wyjaśniał dziewczętom, w jaki sposób reagować na niechciane próby nawiązywania kontaktu w internecie oraz jak się bronić przed cyberprzemocą, sekstingiem i uwodzeniem w sieci. Podkreślał także, jak ważne dla osób dotkniętych cyberprzemocą jest wsparcie kolegów i koleżanek.
Mamy nadzieję, że przekazane informacje uchronią młodzież przed niebezpieczeństwem w sieci. Bycie on-line to dla młodzieży codzienność, dlatego uczniowie muszą nauczyć się świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.