IMG 4774

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia włączyliśmy się w akcję charytatywną "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Przez cały grudzień zbieraliśmy długoterminowe produkty spożywcze, w tym słodycze. Zostały one przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Lubartowie i rozdzielone między tych, którzy wymagają szczególnego wsparcia.

Zbiórka darów organizowana jest dla podopiecznych PCK o niskim statusie materialnym, którzy nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej i dla których ta pomoc jest jedyną, jaką uzyskują. W imieniu potrzebujących dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich serce i chęć pomocy.

Szkolne Koło PCK