domiski

Krzysztof Domiński z klasy IV A II LO w Lubartowie znalazł się w grupie najzdolniejszych ludzi świata.

Mensa (pełna nazwa Mensa International – Mensa Międzynarodowa) to największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Założona w 1946 roku przez brytyjskiego naukowca i prawnika Lancelota Ware’a oraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla jest organizacją typu non-profit, do której mogą przystąpić osoby o ilorazie inteligencji w zakresie dwóch górnych percentyli (procent) populacji. Składa się z grup krajowych, zwanych Mensami poszczególnych krajów (np. Mensa Polska, Mensa Brytyjska), oraz organizacji patronackiej Mensa International z siedzibą w Anglii.

Do Mensy należy ponad 145 000 osób w ponad 100 krajach (z tego odrębne oddziały znajdują się w 49 krajach). By zostać członkiem Mensy, należy przystąpić do testu badającego inteligencję i uzyskać w nim wynik umieszczający osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji.

Aby w Polsce uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wechslera. Testy takie organizowane są przez SMP co pewien czas w większych miastach Polski. Sesje testowe są płatne, informacje o nich pojawiają się regularnie na stronie internetowej SMP. (Wikipedia)

Jesteśmy dumni, mając wśród nas tak zdolnego kolegę i ucznia. Życzymy Krzysztofowi wielu sukcesów i serdecznie gratulujemy!

II LO