logo 2lo

Uczniowie II LO wzięli udział w warsztatach wprowadzających do debaty młodzieżowej na temat dziedzictwa kulturowego. Odbyły się one 9 października 2023 r. w Muzeum Narodowym w Lublinie przy ulicy ul. Zamkowej 9.

Warsztaty miały na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, na przykładzie wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym w Lublinie.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które pracowały naprzemiennie – grupa pierwsza odwiedziła wybrane wystawy muzealne, poszerzając swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego. Grupa druga miała w tym czasie warsztaty wprowadzające do podstaw debat w formacie schools, ucząc się krytycznego myślenia, budowy argumentu i kontrargumentu oraz przygotowywania publicznych wystąpień.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymali komplet materiałów edukacyjnych, które pozwolą na przygotowanie się do drugiego komponentu debaty, czyli turnieju debat w dniu 21 października br. w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie (pl. Litewski 3). W finale otwartym dla publiczności okaże się, która drużyna była najlepsza i zdobędzie tytuł zwycięzcy.

Podsumowaniem debaty młodzieżowej stanie się polsko – norweskie spotkanie młodzieży, które odbędzie się 25 października 2023 r.
Nie możemy się już doczekać dyskusji i rywalizacji na argumenty z naszymi kolegami z Polski i Norwegii!
Naszą szkołę reprezentują: Bartosz Guz, Maciej Jeziorski i Antoni Parafiniuk. Opiekę nad uczniami sprawuje p. Agnieszka Wasil.

Debata młodzieżowa jest częścią projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.