received 6393415400770553

Dzięki hojności dwóch sponsorów, którymi byli pan Henryk Wójtowicz - prezes Solbet Lubartów i pan Zbigniew Kosik - prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie, grupa uczniów z II LO mogła przeżyć niezapomnianą przygodę i przenieść się na dwa dni do magicznego parku w Gardzienicach.

Licealiści wraz z opiekunkami, A. Wasil i L. Aftyką, wzięli udział w warsztatach teatralnych, ponadto uczyli się podstaw szermierki i śpiewu chóralnego. Wszystko pod okiem profesjonalistów: M. Gołaja, J. Holcgreber, P. Kieszki, A. Dąbrowskiej, A. Słowikowskiej, T. Oreshko-Mucy oraz J. Benthama, których potem zobaczyliśmy na deskach teatru.

Ukoronowaniem pobytu w Gardzienicach było bowiem obejrzenie dwóch sztuk teatralnych: najnowszej premiery, czerpiącej inspirację z Wesela Wyspiańskiego, i widowiska Miłość i pogarda, pokój i wojna. Pierwsze - to właściwie dzieło Wyspiańskiego i Staniewskiego zatopione w plastyce Jacka Malczewskiego. Tekst literacki został dość mocno poszarpany. Wyraziście zaakcentowano też w nim żywioł młodości i współczesne zdarzenia. Cwał kolorowych i upiornych bohaterów odbywał się w rytm muzyki Z. Koniecznego. Drugie - to Rzecz o Świętosławie, córce Mieszka oraz Olafie - synu Tryggve i o wieku X, kiedy rodził się nowy świat. Powstało ono w oparciu o średniowieczne kroniki m. in.: Ibrahima Ibn Jakuba, Mistrza Kadłubka, Thietmara z Merseburga. Przeżycia były niezwykłe. Młodzieży bardziej podobał się ten drugi spektakl. Był niezwykle klimatyczny, mroczny i pełen dramatycznych wydarzeń, dynamicznej muzyki i tańca. Dziękujemy serdecznie sponsorom, bo to dzięki nim nasz wyjazd był możliwy.

A. Wasil