1701192217772804

W minioną niedzielę w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się niezwykła uroczystość. Po raz kolejny społeczność Lubartowa świętowała uroczystość „imienin” miasta.

Uroczystość ta związana jest z wydarzeniem, które miało miejsce 279 lat temu, kiedy to dzięki staraniom księcia Pawła Karola Sanguszki król August III Sas odnowił prawa miejskie i jednocześnie nadał miastu nowe "imię". Dawny "Lewartów" stał się Lubartowem. Aby uczcić to wydarzenie, co roku mieszkańcy Lubartowa spotykają się i celebrują swoje święto. Jest to także okazja, aby wręczyć specjalne nagrody Burmistrza Miasta Lubartów, osobom i firmom, które szczególnie mocno przyczyniły się do rozwoju naszego miasta.

W tym roku, wśród licznego grona nagrodzonych, znaleźli się także trzej nauczyciele naszej szkoły; panowie: Cezary Misiurski, Arkadiusz Smolarz i Marcin Świderek. W uzasadnieniach przyznania nagród napisano:

ARKADIUSZ SMOLARZ

Od dzieciństwa związany z piłką nożną, którą zaczął uprawiać jako 11- latek. Od 16 roku życia trenował i występował w drużynie seniorów LEWARTU – również w III lidze. Potem jako szkoleniowiec awansował z zespołem Lewart Lubartów do III ligi. Pasję do sportu Pan Arkadiusz przeniósł na dzieci i młodzież. Wiele lat pracował z drużynami młodzieżowymi LEWARTU, był pomysłodawcą i organizatorem wakacyjnego turnieju Dzikich Drużyn. Obecnie trener rocznika 2011 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Lubartów. Nauczyciel w lubartowskich szkołach – wcześniej w Gimnazjum nr 2, potem w Szkole Podstawowej nr 3, obecnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja. Jest cenionym wychowawcą i nauczycielem wychowania fizycznego w klasach sportowych.

CEZARY MISIURSKI

Od połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia sekcja taekwon-do Miejskiego Klubu Sportowego LEWART AGS otrzymuje wyjątkowe wsparcie od Cezarego Misiurskiego. Wtedy to zaprojektował on znak graficzny klubowego turnieju mikołajkowego, który niezmiennie towarzyszy nam po dzień dzisiejszy. Potem projektował loga, banery, plakaty, koszulki, nalepki i inne gadżety związane z Mistrzostwami Polski TKD w Lubartowie w latach 2003 i 2013 i meczów międzypaństwowych TKD w Lubartowie w latach 2002 i 2005 oraz wielu innych turniejów wysokiej i niższej rangi. W roku 2013 w związku z jubileuszem XXX – lecia sekcji TKD w Lubartowie Laureat Nagrody dołożył sporo pracy, która zaowocowała powstaniem książki o historii sekcji. Dzięki projektom Pana Czarka lubartowscy sportowcy mogą w sposób godny i atrakcyjny reprezentować nasz klub i nasze Miasto na arenach europejskich i światowych. Rok bieżący to 40 rok działalności sekcji TKD. Po raz kolejny Pan Cezary Misiurski zaprojektował główny znak graficzny z tej okazji, który prezentowany był m.in. podczas Pucharu Europy rozegranego w czerwcu w Lublinie z udziałem ok . tysiąca uczestników z 23 krajów Europy. Łącznie spod ręki Pana Czarka wyszło około 70 różnych projektów graficznych , które wspierały bezpośrednio działalność sekcji, wpływając na jej promocję w Kraju i za granicą. Jest to pomoc bezinteresowna i będzie ona kontynuowana.

MARCIN ŚWIDEREK

Posiada dwudziestoletni staż pracy pedagogicznej. Jest nauczycielem wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, lubianym i cenionym, zarówno przez młodzież, jak i rodziców uczniów oraz innych nauczycieli. Pan Marcin Świderek przygotowuje uczniów do licznych konkursów i zawodów, w których osiągają sukcesy na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim. Pan Marcin Świderek corocznie prowadzi nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne, przygotowując młodzież do zawodów, turniejów sportowych. Nauczyciel podejmuje także szereg działań integrujących społeczność szkolną. Jest opiekunem Samorządu Szkolnego oraz Opiekunem Radiowęzła Szkolnego. Organizowane przez Pana Marcina Świderka imprezy cieszą się olbrzymią popularnością wśród uczniów. Działalność Pana Marcina Świderka znacząco wykracza poza obowiązki nauczyciela. Jako mieszkaniec Lubartowa zaangażował się bardzo mocno w działania związane z pozyskiwaniem funduszy w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki jego staraniom powstał w Lubartowie tor rowerowy „PumpTrack”, otwarty w maju br. Twórca projektu BO – Lubartowski Skate Park. Są to jedne z najciekawszych tego typu inicjatyw skierowanych bezpośrednio do lubartowskiej młodzieży. Warto także nadmienić, że Pan Marcin Świderek bardzo intensywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Alwernia oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Prowadzi on również działania w celu zapewnienia pomocy materialnej i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jest to nauczyciel lubiany i szanowany wśród uczniów, rodziców, ma także bardzo dobrą opinię wśród grona pedagogicznego . Jego osiągnięcia, praca z dziećmi i młodzieżą oraz stopień zaangażowania buduje pozytywny wizerunek Miasta.

Cała społeczność II Liceum Ogólnokształcącego składa nagrodzonym głębokie wyrazy uznania i szacunku dla ich zaangażowania i pracy na rzecz wspólnoty miasta Lubartowa, życząc jednocześnie wytrwałości w podejmowaniu dalszych wyzwań i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym!