Spotkanie Bednarz m

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt spotkać się z pracownikiem naukowym UMCS. Tym razem gościem był profesor Piotr Bednarz, specjalista z zakresu historii XIX wieku.

W 160. rocznicę powstania styczniowego uczniowie klas humanistycznych wysłuchali zwięzłej analizy sytuacji międzynarodowej w okresie powstania, zapoznali się z problematyką samego wydarzenia, kwestią stosunku chłopów do powstania itp. Najobszerniejsza część wystąpienia profesora Bednarza dotyczyła przebiegu powstania na Lubelszczyźnie. Ten ostatni wątek wzbudził największe zainteresowanie wśród uczniów, gdyż wielu z nich zna miejsca w najbliżej okolicy, w których znajdują się symbole upamiętniające te tragiczne wydarzenia.

Spotkanie zorganizował pan Adam Sabat.