owoz

W bieżącym roku szkolnym, nasi uczniowie wezmą udział w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, której głównym zadaniem jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką. Wiodącą tematyką tegorocznej edycji będą: Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu.

Zainteresowanych tą problematyką i udziałem w Olimpiadzie uczniów, zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową Komitetu Głównego Olimpiady, gdzie podano m.in. zakres wiedzy, harmonogram, pomocną literaturę oraz wykaz uczelni w całym kraju, które otwierają swoje liczne kierunki dla finalistów i laureatów Olimpiady.
Ponieważ etap szkolny Olimpiady odbędzie się już w II dekadzie października, zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli biologii.