1695623166313

21 września uczniowie klas Ia, IIa, IIb i IIIa wzięli udział w pokazach fizycznych na UMCS. W programie pokazów ukazały się cztery tematy: "Rezonanse", "Poprzez zabawę do praw fizyki", "Termodynamika" oraz "Fizyka Latania".