1

W dniu 16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Stypendystą z II LO został Krzysztof Domiński z klasy IVa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki. W roku szkolnym 2022/23 uzyskał średnią ocen 6,0 i wzorowe zachowanie.

Jest laureatem XVI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki i finalistą XVI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki. Nagrodą za zdobycie tytułu laureata tej prestiżowej olimpiady jest otrzymanie indeksu, z pominięciem rekrutacji na Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie na wybrany kierunek.

Został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.
W tym roku Krzysztof dołączył do grona członków Stowarzyszenia Mensa Polska, które jest częścią Mensa International.

Uczeń wyróżnia się dużą kulturą osobistą oraz wysokimi kompetencjami interpersonalnymi, ma szeroko rozwinięte horyzonty.

Jest też osobą aktywną i przedsiębiorczą, potrafiącą odpowiednio gospodarować czasem. Jest wrażliwy , koleżeński, otwarty na współpracę i wszelką pomoc, dzięki czemu jest wśród rówieśników lubiany. Umie współpracować w zespole klasowym. Ponadto jest osobą skromną, o dojrzałym spojrzeniu i otwartym na dzielenie się własnymi kompetencjami.
Wyróżnienie to jest ukoronowaniem jego nieprzeciętnych wyników w nauce oraz zaangażowania w różnorodną działalność.

GRATULUJEMY!