1700427039199746

8 listopada 2023 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do etapu szkolnego Olimpiady Statystycznej, która jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim.

Organizatorami Olimpiady są: Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Głównym celem organizacji OS jest:
1) popularyzacja wiedzy o statystyce;
2) rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych;
3) pobudzanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży;
4) rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się trzech uczniów z klasy 4a: Krzysztof Domiński, Bartłomiej Obodziński i Kacper Wilkowicz.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!