OZA

Miło nam poinformować, że do II etapu XXII Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowali się: Łukasz Szczepaniak kl. IIIA, Iga Budzyńska kl. IIIA

Celem olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Etap okręgowy odbędzie się 2 marca 2024 roku.

Opiekunem uczniów jest pani Katarzyna Płaszczewska.